top of page

ATT LIGGA STEGET EFTER

Att ligga steget efter brukar vara betyda något dåligt, att inte riktigt hinna med, förstå eller vara med när det händer. Som förälder kan det många gånger vara viktigt att ligga steget före för att hålla barnen mätta, klädda och glada och undvika olyckor. Men när det kommer till lek så är det viktigt att föräldrar tar just ett steg bakåt och låter barnen få styra. Att som förälder ligga steget efter barnet öppnar upp för barnets drivkraft och fantasi. Så testa gärna nästa gång att släppa taget och backa ett steg och följ med det lekande barnet.


bottom of page