top of page

IN MED MER LÖST MATERIAL

Har ni varit med era barn på en lekplats där de efter några minuter finner att vattenpölen, skogsdungen eller lövhögen är roligare än lekutrustningen? Själv har jag flera gånger upplevt att barnen kort efter att vi kommit fram "lekt klart" på lekplatsen. Rätt snart märker jag att de rutschkanor och gungor som finns där inte ger tillräckligt mycket av de förutsättningar för lek som krävs för att hålla kvar barnens intresse. Istället så ser jag dem leka med löst material, i vilket form som går att hitta, löv, kottar, sand, vatten och pinnar och arrangerar dessa efter eget tycke. Att få påverka platsen och leken blir snabbt viktigare än vad gungan och ruschkanan kan erbjuda.


Många gånger är det svårt för oss vuxna att acceptera "stöket" som blir av löst material. Vi ser hellre en städad lekplats där var sak har sin plats. Det kan vara frustrerande att det ligger saker överallt, och på ett sätt vi vuxna inte valt, men för lekens skull är det otroligt värdefullt.


Så in med mer löst material i lekmiljöerna!bottom of page