top of page

HIT MED LITE FARLIGHETER

Ronja Rövardotters längtan efter det farliga, okända och utmanande är nog något som alla barn känner igen sig i. Att klara av en utmaning som först verkar skrämmande ger en boost till självförtroendet och ett lärande om vad en själv klarar av. Fixar jag att hoppa ända till nästa sten? Kan jag klättra upp till nästa gren? Vågar jag balansera över bäcken på den smala brädan? Farligheten i situationen skärper sinnet och koncentrationen för att en ska klara av utmaningen.


Men har lekplatser idag blivit allt för säkra? Har fokus på att ingen ska skada sig gjort att lekplatser inte längre ger de möjligheter för att närma sig fara som barn behöver? Fler pratar om att våga balansera risker när en ny lekmiljö planeras för att inte helt ta bort allt som kan vara farligt.


Genom att närma sig fara på ett kontrollerat sätt ges det möjligheter att upptäcka och lära sig var olika gränser går, både egna och andras, och samtidigt lära sig om sina reaktioner inför det skrämmande.


Så hit med lite farligheter!bottom of page