top of page

PORTFOLIO  I hjärtat av Alingsås

JÄRTAS PARK

Mitt i centrala Alingsås ligger Järtas Park. Inför 400-årsjubileet av Alingsås stadsrättigheter fick vi i uppdrag att rusta upp parken. Temat blev sekelskifte med ledordet attraktionskraft. ​Parken fick en ny layout och från att varit mestadels öde och oanvänd så skapades flera aktiva ytor i parken med möjlighet till lek, rekreation och evenemang.

 

I sekelskiftestemat skapades bland annat en miniatyrversion av Nygrens gård, en av de fantastiskt fina innergårdar som Alingsås erbjuder. Rutschkana i form av en damsko i läder och en stor höghatt att klättra på och krypa in i.

 

Genom att ett starkt tema för platsen fick vi en starkare identitet och sammanhållen vilket också underlättade formgivningen.

Samarbetspartners i projektet

KUNGLIG INVIGNING

​Extra roligt var att invigningen besöktes av kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Visst vill vi tro att det bara var för att se på vår nya lekmiljö och att det inte hade så mycket att göra med att Alingsås samtidigt firade 400 år som stad.

"Karl-Oskars unika kompetens har varit en fantastisk tillgång för projektet. Det är få gånger man som beställare kan uppdra åt samma person att producera en förstudie, hålla en workshop i parken, rita ett parkförslag, upprita bygglovshandlingar samt tillslut tillverka de specialdesignade husen och lekutrustningarna! Karl-Oskars stora bredd och goda humör i kombination med hans känsla för detaljer och kreativitet har varit oerhört värdefullt för det goda resultatet!


Jag ger Karl-Oskar de bästa rekommendationer och kan bara gratulera framtida beställare!"


/ Agneta Wendesten, Alingsås kommun

Vi var med hela vägen från förstudien där vi pratade med alla inblandade, barnen, boende, butiksägare m.fl. Att vara med hela vägen direkt från början, genom designarbetet, till att även producera lekutrustningen ger en effektiv process vilket kräver minimalt med överlämningar.

FÖRSTUDIE TILL PRODUKTION

bottom of page