top of page

PORTFOLIO  Ett traditionellt företag i modern tid

GRAFISK IDENTITET

Går du in i en glashytta någonstans i världen har de med all säkerhet utrustning från Essemce i Småland. Essemce har lång tradition av att skapa och leverera verktyg och maskiner till glashyttor runt om in världen. Som med mycket annat har även ett grafiskt uttryck sin tid och det var dags att göra en uppdatering av den visuella identiteten för Essemce. 

Logotypen behövde bara justeras litegrann för att kännas modern, synas bättre och fungera bättre i sociala medier. Ibland kan små ändringar vara bra för att behålla de inarbetade värden som finns i ett grafisk profil.

bottom of page